Site Haritası

simsek5

Çevre Politikası

Şimşek Ambalaj A.Ş. çevre yönetim sistemi konusunda ulusal ve uluslararası ilgili yasal mevzuatlara ve diğer şartlara uymayı kabul eder. Bu politika doğrultusunda;

  1. Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın çevre konusunda bilinçlenmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi, hedeflenen eğitimler ile çevre konusundaki farkındalık seviyelerini ve sorumluluk bilincini yükseltmeyi,
  2. Proses ve ürün kaynaklı çevresel kirlenmelerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,
  3. Çevre konusunda olası risklerin önceden belirleneceği çalışmaları yapmayı, belirlenen risklere ilişkin tedbirler almayı,
  4. Atıklarımızın bertarafı ve geri kazanımı ile ilgili faaliyetleri planlamayı ve uygulamayı,
  5. Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını,

hedefler ve taahhüt eder.